Księgowość

Proponujemy kompleksowe prowadzenie księgowości, tj:

 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych

Audyt

Oferujemy usługi audytorskie

 • przeglądy śródroczne,
 • badanie planów przekształceniowych,
 • badanie bilansów,
 • nadzorowanie ksiąg i rozliczeń
  z Budżetem prowadzonych

Doradztwo podatkowe

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie:

 • reprezentacja podatnika
  przed organami skarbowymi,
 • reprezentacja podatnika przed sądem,
 • pisanie wyjaśnień i odwołań

Lista płac

Kompleksowa lista płac

 • sporządzanie listy płac
  - kalkulacja wynagrodzeń wynikających
  z różnego rodzaju umów,
 • obliczanie składek ZUS,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,

Kalendarium

« Kwiecień 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
17 gru | Wpłata składek ZUS za listopad 2012 r.
17 gru | Wpłata składek ZUS za listopad 2012 r.

Aktualności

Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r...
ryczalt-za-prywatne-uzywanie-samochodu-sluzbowego
Odliczenie całego VAT przy nabyciu..
odliczenie-calego-vat-od-samochodu-osobowego
W związku z pojawiającymi się w..
zasady-korekty-przychodow-i-kosztow-w-zwiazku-z-rabatami-reklamacjami-czy-zwrotami-towarow-wyjasnienie-ministerstwa-finansow
Osoba podlegająca obowiązkowi..
zglaszanie-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnego

W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz?

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania tego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przepisy definiują zarówno przychód, jak i datę jego powstania. Jednocześnie, przepisy tej ustawy nie dają podstawy prawnej do tego, by na skutek np. zwrotu towaru, uznania reklamacji, itp., czyli zdarzeń występujących w kolejnych okresach rozliczeniowych i mających wpływ na wysokość przychodu należnego, zmniejszać bieżący przychód, który powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce np. zwrot towaru, uznanie reklamacji, itp.

Również w przypadku kosztów uzyskania przychodów, przepisy ustawy określają definicję oraz datę poniesienia kosztu. Na określoną w tych przepisach datę poniesienia kosztu uzyskania przychodów nie ma wpływu późniejsza korekta tego kosztu.

W konsekwencji, w opisanych przypadkach (dotyczy udzielania rabatów, zwrotów towarów, itp. - przyp. red.) zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne dotyczące określenia momentu powstania przychodu i poniesienia kosztu, a korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna (podkreśl. red.).

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W orzeczeniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 156/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz funkcjonalna art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. wskazują na to, że korekta przychodu o wartość zwróconych towarów może odnosić się tylko do tego roku podatkowego, w którym przychód ten powstał."

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie, w orzeczeniu z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2005/10, Sąd stwierdził, że "Rację ma zatem autor skargi kasacyjnej, gdy twierdzi, że zarówno wykładnia językowa art. 12 ust. 3 i 3a u.p.d.o.p., jak i ich wykładnia systemowa oraz funkcjonalna, wskazują na to, że wystawienie faktury korygującej w związku z obniżeniem ceny w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, wywiera natomiast wpływ na przychody należne, określone w pierwotnej fakturze, ponieważ do nich się odnosi. Wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, a koryguje jedynie wysokość przychodu. (…)"

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny GOFIN Lipiec 2013

Wzorcowa Kancelaria

Wzorcowa Kancelaria to autorski Program służący wyróżnieniu kancelarii, w których stałe podnoszenie standardów świadczenia usług doradztwa podatkowego zaowocowało osiągnięciem bardzo wysokiego poziomu obsługi klientów oraz pełnego profesjonalizmu w zarządzaniu kancelarią. Każda Kancelaria zgłoszona do udziału w Programie Wzorcowa Kancelaria musi wykazać się praktycznym stosowaniem określonych procedur z zakresu obsługi klienta, świadczenia usług czy wewnętrznej organizacji kancelarii, skutecznie wdrożonych do systemu pracy i wykorzystywanych dla zabezpieczenia interesów Kancelarii oraz jej Klientów. Laureaci Programu otrzymują tytuł Wzorcowej Kancelarii z podaniem roku przyznania, którym mają prawo posługiwać się w materiałach informacyjnych i promocyjnych swojej Kancelarii. Program ma zasięg ogólnopolski.

Kontakt

Finanspol Sp. z o.o.
Kancelaria Audytu i Podatków


Ul. Żurawia 32, 00-515 Warszawa


tel. 22 622 07 72
22 622 07 71
22 625 35 28


faks 22 622 07 69


info@finanspol.com.pl

Przydatne linki

INSTYTUCJE

 

POZOSTAŁE

 • e-Justice
  Informacje o systemach prawnych krajów Unii Europejskiej i dostęp do przepisów prawnych państw członkowskich
 • Kalkulatory