Accounting

We offer comprehensive accounting, ie:

 • drawing up the opening balance,
 • ongoing recording of business transactions,
 • preparing tax declarations

Audit

We offer the comprehensive audit's services

 • audit of financial statements,
 • interim audits,
 • controlling legers and buget settlements managed by client's accountants,

Tax Consultancy

We offer the following services:

 • preparing advices, opinions, explanations,
 • representation a taxpayer in the tax offices,
 • representation a taxpayer on trial

Payroll

We offer the comprehensive services related to the arranging of the payroll:

 • performing of remuneration cards,
 • calculation of advances for personal income tax,
 • preparing tax declarations and ZUS,

Calendar

« October 2016 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
17 gru | Payment of insurance premiums for November 2012 r.
17 gru | Payment of insurance premiums for November 2012 r.

Aktualności

Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r...
ryczalt-za-prywatne-uzywanie-samochodu-sluzbowego
Odliczenie całego VAT przy nabyciu..
odliczenie-calego-vat-od-samochodu-osobowego
W związku z pojawiającymi się w..
zasady-korekty-przychodow-i-kosztow-w-zwiazku-z-rabatami-reklamacjami-czy-zwrotami-towarow-wyjasnienie-ministerstwa-finansow
Osoba podlegająca obowiązkowi..
zglaszanie-rodziny-do-ubezpieczenia-zdrowotnego
Podatnik może skorygować podstawę..
wierzytelnosci-niesciagalne-a-vat

W związku z pojawiającymi się w praktyce licznymi wątpliwościami co do sposobu dokonywania korekt przychodów i kosztów, na skutek udzielonych rabatów (również w odniesieniu do nabytych środków trwałych) czy zwrotów towarów, wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów z pytaniem: Na jaki moment należy wykazywać ich skutki: bieżąco, czy wstecz?

W odpowiedzi Ministerstwo Finansów udzieliło następujących wyjaśnień:

"(…) uprzejmie informuję, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Za datę powstania tego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Przepisy definiują zarówno przychód, jak i datę jego powstania. Jednocześnie, przepisy tej ustawy nie dają podstawy prawnej do tego, by na skutek np. zwrotu towaru, uznania reklamacji, itp., czyli zdarzeń występujących w kolejnych okresach rozliczeniowych i mających wpływ na wysokość przychodu należnego, zmniejszać bieżący przychód, który powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym ma miejsce np. zwrot towaru, uznanie reklamacji, itp.

Również w przypadku kosztów uzyskania przychodów, przepisy ustawy określają definicję oraz datę poniesienia kosztu. Na określoną w tych przepisach datę poniesienia kosztu uzyskania przychodów nie ma wpływu późniejsza korekta tego kosztu.

W konsekwencji, w opisanych przypadkach (dotyczy udzielania rabatów, zwrotów towarów, itp. - przyp. red.) zastosowanie powinny znaleźć zasady ogólne dotyczące określenia momentu powstania przychodu i poniesienia kosztu, a korektę przychodów i kosztów należy odnieść do okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona faktura pierwotna (podkreśl. red.).

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

W orzeczeniu z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt II FSK 156/10, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa oraz funkcjonalna art. 14 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 u.p.d.o.f. wskazują na to, że korekta przychodu o wartość zwróconych towarów może odnosić się tylko do tego roku podatkowego, w którym przychód ten powstał."

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mianowicie, w orzeczeniu z dnia 16 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2005/10, Sąd stwierdził, że "Rację ma zatem autor skargi kasacyjnej, gdy twierdzi, że zarówno wykładnia językowa art. 12 ust. 3 i 3a u.p.d.o.p., jak i ich wykładnia systemowa oraz funkcjonalna, wskazują na to, że wystawienie faktury korygującej w związku z obniżeniem ceny w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, wywiera natomiast wpływ na przychody należne, określone w pierwotnej fakturze, ponieważ do nich się odnosi. Wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, a koryguje jedynie wysokość przychodu. (…)"

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny GOFIN Lipiec 2013

Model Law Firm

Model Office is the copyright program serving to mark up the office in which constantly increasing the standards of rendered services of tax consultancy has resulted in the reaching a very high level of services and full professionalism in management of the office. Each office which has applied to the Program Model Office has to prove using the defined procedures from the range of provided services, rendering the services or internal office organization in practice, effectively put in the system of work and using it for the security of the office and its clients. The Winner of program receives the title of The Model Office that includes the year of receiving the award and has the right to use the title in the informative and promotional materials about the office. The program is all-Poland range.

Contact Us

FINANSPOL Limited Company
Audit and Tax Consultants Office


Żurawia 32, 00-515 Warszawa


phone no. 22 622 07 72
22 622 07 71
22 625 35 28


fax 22 622 07 69


info@finanspol.com.pl

Useful links

INSTITUTIONS

 

OTHER

 • e-Justice
  Information on the legal systems in the European Union and access to the laws of the Member States
 • Calculators